×

Πολιτικές Πληρωμής & Ακύρωσης

Πολιτική πληρωμής

Βασική τιμή

Καμία προκαταβολή δε θα χρεωθεί τη στιγμή της κράτησης.

14 ημέρες πριν την άφιξη ο πελάτης θα χρεωθεί το 50% του συνολικού ποσού.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προεγκρίνει την πιστωτική σας κάρτα πριν την άφιξή σας.

Μη επιστρέψιμη τιμή

Κατά την κράτηση, ολόκληρο το ποσό της διαμονής θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα. Σε περίπτωση ακύρωσης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Πολιτική ακύρωσης

Βασική τιμή

14 ημέρες πριν την άφιξη ο πελάτης χρεώνεται το 50% του συνολικού ποσού.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης, θα χρεωθεί το 100% του συνολικού κόστους.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προ-εγκρίνει την πιστωτική σας κάρτα.

Μη επιστρέψιμη 

Κατά την κράτηση, ολόκληρο το ποσό παραμονής θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα. Σε περίπτωση ακύρωσης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.